מאמרים

חוק ההסדרים התייעלות כלכלית

במאמר זה נציג בקצרה את מסקנות הועדה שהוקמה על ידי מנהל רשות המיסים, שמטרתה המלצה על צעדים אשר ישפרו את הממשקים בין עסקים זעירים לבין רשות המיסים. המודל מורכב משינוי עיקרי בשיטת התרת ההוצאות, בהתבסס על מודל כלכלי. לפי המודל המוצע, עוסקים זעירים יהיו זכאים לנכות מהכנסותיהם שיעור הוצאה נורמטיבי מהמחזור כתחליף לדרישת ניכוי הוצאות בפועל.

התייעלות כלכלית עוסק פטור(זעיר) 2023

בשנים האחרונות הצטרפו למגזר העסקים הקטנים גם עוסקים זעירים רבים, בתחומים שונים ומגוונים. בשל כך ובמטרה להקל על עוסקים זעירים הוחלט על הקמת ועדה במסגרת חוק התייעלות כלכלית ולצורך חקיקת חוק ההסדרים.

כאמור, עוסק אשר מחזור הכנסתו השנתית נכון הינו עד 107,692 ש"ח (נכון לשנת 2023) זכאי להירשם כעוסק פטור (עוסקים זעירים) לפי חוק מס ערך מוסף.

בשל היקף פעילותם הנרחב של עסקים אלו, והרצון להקל על עסקים קטנים, נוספו הקלות במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (להלן: "חוק ההסדרים").

חוק ההסדרים כולל בין היתר הקלות לעוסק פטור שיאפשרו להקל על העוסקים הללו למלא אחר דרישות רשות המסים וכן לייצר עבורם ממשקים פשוטים  שיאפשרו להם לדעת מהן החובות שחלות עליהם.

אם כך, מהו חוק ההסדרים?

לאור זאת, מנהל ראשות המיסים הקים ועדה ביום 19.11.20, שמטרתה המלצה על צעדים אשר ישפרו את הממשקים בין עסקים זעירים אלו לבין רשות המיסים.

הוועדה גילתה בין היתר, כי הקושי העיקרי בו נתונים העוסקים הזעירים נוצר בעיקר בשל הכללים שחלים על הכרה בהוצאות לצרכי מס.

דיני המס שחלים על הכרה בהוצאות הם מורכבים, ובמקרים רבים דורשים סיוע של איש מקצוע לצורך מילוי החובות ומיצוי הזכויות, הכרוך בעלויות של כסף וזמן.

כמו כן, בשל הצורך לעקוב ולדווח על הוצאותיהם, עוסקים אלו נדרשים להגיש דוחות ומסמכים שונים, כגון: דו"ח שנתי מלא, דו"ח רווח וכן לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים.

כדי להקל על עוסקים אלו, הוועדה לסיוע לעוסקים פטורים  בחנה מספר רב של חלופות, ולבסוף המליצה על מודל מיסויי ייחודי עבורם אשר יקל עליהם באופן משמעותי.

ממה מורכב מודל התייעלות כלכלית?

המודל מורכב משינוי עיקרי בשיטת התרת ההוצאות, בהתבסס על מודל כלכלי.

לפי המודל המוצע, עוסקים פטורים (עוסקים זעירים) יהיו זכאים לנכות מהכנסותיהם שיעור הוצאה נורמטיבי מהמחזור כתחליף לדרישת ניכוי הוצאות בפועל.

הכרה בניכוי נורמטיבי, כאמור, תקל באופן משמעותי על הבירוקרטיה שעוסקים אלה נדרשים אליה במהלך השנה לצורך דיווח ותשלום מס הכנסה.

כחלק מניהול הסיכונים בבניית המודל המיסוי, ובהתחשב בחשש מאבדן מס משמעותי כתוצאה מהמהלך, עוסק פטור (עוסק זעיר) יוכל לבחור במסלול ניכוי ההוצאות הנורמטיבי בגובה של 30% ממחזור העסקאות. לדעת הוועדה, שיעור זה משקף סכום הוצאות סביר לעוסקים אלה.

ההנחה היא שמי שיש לו הוצאות גבוהות יחסית יבחר במיסוי מדויק, בהתאם לכללים הקיימים היום.

יובהר כי המסלול הנורמטיבי הינו מסלול וולונטארי, כלומר עוסק פטור (עוסק זעיר) לא חייב לקבל עליו את המסלול ויוכל להמשיך לפעול בהתאם לכללי התרת הוצאות בהתאם לפקודה.

בנוסף הוחלט כי תקרת מחזור עוסק פטור (זעיר) תוגדל מ- 107,692 בשנת 2023 ל- 120,000 ש"ח בשנת 2024.

המלצות נוספות

כמו כן, הוחלט בתוך רשות המסים להמליץ על שינוי תפיסה בהיבט התפעולי, שמפשט במידה ניכרת את הרגולציה והבירוקרטיה על עסקים אלה.

כלומר, תינתן הקלה בירוקרטית נוספת מחובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה

כמו כן, מוצע לאפשר לפקיד השומה לפטור עוסקים אלה מתשלום מקדמות במקרים המתאימים לכך. תיקון התקנות יקודם במקביל לתיקון החקיקה כמוצע.

אם ברצונכם לקבל מידע נוסף בנושא עוסקים פטורים, ניתן לראות כאן.

בנוסף, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר ונשמח לסייע לכם.

חיפוש

מאמרים נוספים

זכאות דמי לידה בעקבות הכשרה מקצועית

יולדת אשר עברה הכשרה מקצועית, תקופת הלימודים עשויה להיחשב כתקופת אכשרה בבדיקת זכאות לדמי לידה אם עבדה כשכירה או כעצמאית במשך 30 יום רצופים לפחות עד היום הקובע.
דמי הלידה מחושבים לפי ההכנסה של היולדת כשכירה או עצמאית ב- 3 החודשים המלאים או ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה – הגבוהה מביניהם.

הפקת טופס 106 לעובדים

שירות חדש באתר רשות המסים, החל מה- 6/7/2023, ניתן להפיק טופסי 106 עד 6 שנים אחורה באופן עצמאי ללא צורך לבקש מהמעסיק.
המהלך מהווה הקלה משמעותית בתהליך הגשת בקשות להחזר מס ויתרום למיצוי הזכויות של הזכאים

חיסכון פנסיוני לעצמאים 2023

במאמר זה נדון בשאלה אילו עצמאיים מחויבים להפקיד לחסכון פנסיוני ובאיזה שיעור מההכנסה החייבת בשנת 2023. נדון גם מהן הטבות המס לעצמאים שהפקידו וניתן טיפים נוספים

שלחו אלינו הודעה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ההודעה נשלחה בהצלחה
נחזור אלייך בהקדם!

אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי יצירת קשר