דמי ביטוח לאומי שנת 2019

ראשי » מאמרים » דמי ביטוח לאומי שנת 2019
-------

כל תושב ישראל שהגיע לגיל 18 חייב להיות מבוטח בדמי ביטוח הלאומי וכן לשלם דמי ביטוח, מלבד במקרים הבאים:

 1. עקרת בית נשואה שבעלה מבוטח.
 2. עולה ארצה בן 62 ומעלה, ונעשה תושב ישראל.

חישוב תשלום דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות מחושב על פי גובה ההכנסות של המבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכמן כן על פי מעמדו הביטוח- עובד עצמאי, אדם שאינו עובד שכיר ויש לו הכנסות פסיביות, עובד שכיר או שהינו חסר הכנסות.

עובד עצמאי

חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:

 • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות. מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
 • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

שיעור דמי ביטוח לעובד עצמאי שמלאו לו 18 ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה

טבלת ביטוח לאומי עצמאיים
 • מי שטרם הגיע לגיל 18 – פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות.
 • מי שמקבל קצבת אזרח ותיק – דמי ביטוח הבריאות מנוכים מהקצבה בסכום חודשי של 199 ש"ח .

שיעור דמי ביטוח לעובד עצמאי שטרם מלאו לו 18 או לעובד עצמאי שמקבל קצבת אזרח ותיק

 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,164 ש"ח – דמי ביטוח בשיעור מופחת 0.17%.
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע – דמי ביטוח בשיעור רגיל 0.78%.

שיעור דמי ביטוח לעובד עצמאי שהגיע לגיל פרישה ולא מקבל קצבת אזרח ותיק

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,164 ש"ח – דמי ביטוח בשיעור מופחת 5.47%.

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע – דמי ביטוח בשיעור רגיל 15.62% .

עצמאי שאינו עונה להגדרה

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולענין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה- ראה פירוט תחת "עובד עצמאי שלא עומד בהגדרה של עצמאי או מי שאין לו הכנסה". מי שלא עובד ואין לו הכנסות – ישלם דמי ביטוח לאומי מינימליים לחודש בסך 71 ש"ח ודמי ביטוח בריאות מינימליים לחודש בסך 104 ש"ח , ובסך הכול ישלם בחודש 175 ש"ח. מי שלא עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה – ישלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסתו, כפי שמפורט בטבלה להלן.

טבלת ביטוח לאומי לעצמאיים שאינם עונים להגדרה

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

העובדים העצמאים הבאים פטורים מתשלומי דמי ביטוח, אולם חייבים בתשלום לענף נפגעי עבודה בלבד.

 • עובד עצמאי שעדיין לא מלאו לו 18 שנה.
 • מי שאינו תושב ישראל והוא עובד עצמאי בישראל.
 • עובד עצמאי שהוא נכה עבודה בעל דרגת נכות קבועה של 100% ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נפגעי עבודה.
 • עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות קבועה של 75% לפחות ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נכות.
 • עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות כללית זמנית של 75%, שנה לפחות.

עובד שכיר

הגדרת הביטוח לאומי לעובד שכיר.

 • קיימים בינו לבין מעסיקו יחסי עובד מעסיק.
 • הוא עונה על התנאים שנקבעו בצו לסיווג עובדים ומעבידים (כלומר בתקנות).

כאשר מדובר בהעסקת בן משפחה (אחד ההורים, ילד, נכד, אח/ות) אין בוחנים את קיומם של יחסי עובד ומעסיק, אלא האם היה צורך מהותי בהעסקת בן משפחה. ואם, כשהופסקה עבודתו של בן המשפחה. הועסק עובד אחר במקומו.

המעסיק חייב לדווח על העובדים המועסקים אצלו. מבוטח שלא עבד לפני כן, ושילם דמי ביטוח בהגדרת מי שאינו עובד, מחויב להודיע על כך בכתב לביטוח הלאומי.

תשלום דמי ביטוח לאומי לעבוד שכיר הינו בהתאם לטבלה להלן.

טבלת ביטוח לאומי לעובדים שכירים
אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי יצירת קשר