טפסים להורדה

ראשי » כלים לשירותך » טפסים להורדה
-------

מס הכנסה

5329 – פתיחת תיק לעצמאי במס הכנסה

4436 – פתיחת תיק חברה במס הכנסה

2279 – בקשה לרישום ייצוג

135 – דין וחשבון שנתי מקוצר שנת 2019

135 – דין וחשבון שנתי מקוצר שנת 2018

1301 – דין וחשבון על הכנסות שנת 2019

1301 – דין וחשבון על הכנסות שנת 2018

1214 – דין וחשבון על הכנסות החברה שנת 2019

1214 – דין וחשבון על הכנסות החברה שנת 2018

1219 – דין וחשבון על רכוש והתחייבות – הצהרת הון

2216 – בקשה לביטול או הקטנת מקדמות

2542 – פטור מניכוי במקור

2550 – בקשה לסגירת תיק

4431 – בקשה לחישוב מס בנפרד לבני זוג העובדים ביחד

4440 – תצהיר בדבר נשואים החיים בנפרד

101 – כרטיס עובד

5329ב – פתיחת תיק הכנסות מחו״ל

מס ערך מוסף (מע"מ)

24 – בקשה לרישום מלכ"ר

821 – פתיחת תיק במע״מ

18 – הודעה על סגירת תיק

ביטוח לאומי

6101 – פתיחת תיק עצמאי במוסד לביטוח לאומי

70 – יפוי כוח למייצג

672 – תיקון מקדמות

355 – דמי לידה

211 – דמי פגיעה

283 – טיפול רפואי לעצמאי

הוראות קבע לטובת תשלומים לרשויות המס וביטוח לאומי

4480 – הוראה לחיוב חשבון לתשלום מע״מ, מס הכנסה, ניכויים ומס רכוש

6127 – הוראה לחיוב חשבון מבוטח/עצמאי

אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי יצירת קשר