הקמת עסק עצמאי – עוסק מורשה ופטור

עמוד הבית » שירותי המשרד » הקמת עסק עצמאי – עוסק מורשה ופטור

עוסק מורשה או פטור, אולי חברה בע"מ?

לאחר ההחלטה על הקמת עסק ישנן מספר שאלות עליהן יש לענות בטרם פתיחת התיקים ברשויות, כגון האם להקים חברה בע"מ או שותפות. אולי עדיף לפתוח תיק עצמאי ואם עצמאי- האם עוסק פטור או עוסק מורשה. כמו-כן יש להתייחס להוצאות המס אותן העסק ישלם ולכל סוג חברה שנפתח הוצאות מס שונות ולכן מומלץ להיוועץ בבעל מקצוע טרם הקמת עסק ופתיחת תיק.

ישנו יתרון גדול בפתיחת תיקים ברשויות על ידי משרד רואה חשבון, מאחר שרואה חשבון מקצועי יקח בחשבון את אופיו של העסק ויתאים את סוג העסק בצורה כזו שההוצאות המס יהיו נמוכות ובהתאם לתקנות.

וכן נדרש לשקול כיצד להתאגד (חברה/כשותפות או האם כעצמאי יחיד) שכן לכל החלטה יש תוצאת מיסוי שונה. כעת נעבור על ההבדלים בין סוגי התיקים השונים.

עוסק פטור

בהתאם לחוק מע"מ הינו יחיד אשר מעוניין לעבוד כעצמאי ועומד בשני התנאים במצטבר:

מחזור הכנסתו השנתי לא יעלה על על הסכום הקובע (107,692 ₪ נכון לשנת 2023). אינו נמנה על רשימה סגורה של בעלי מקצוע כגון אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי וכן רופא בעל בית ספר, עוסק במקרקעין וסוחר רכב.

דיווח

פטור מדיווח חודשי למע"מ וכן אינו רשאי להוציא חשבונית מס אלא רק קבלה בגין עסקאותיו. מדווח למע"מ פעם בשנה, עד ה- 31 בינואר הצהרה על מחזור העסקאות בשנה שחלפה. בדומה לעוסק מורשה, הוא פטור רק על גביית המע"מ מלקחותיו ואינו פטור מתשלומים שוטפים למס הכנסה וביטוח לאומי (בדרך כלל) וזאת בהתאם לגובה הכנסתו החייבת. חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה עד ה- 30 באפריל עבור השנה שחלפה.

עוסק מורשה

עוסק אשר נרשם במע"מ ואיננו עומד בתנאים של עוסק פטור מסווג כעוסק מורשה.

דיווח

עוסק מורשה מדווח למע"מ כל חודש או חודשיים את מחזור העסקאות, וכן את המע"מ שגבה מלקחותיו (מע"מ העסקאות), בניכוי המע"מ אשר קיזז בגין רכישות והוצאות מוכרות (מע"מ תשומות). הסכום לתשלום או החזר הינו ההפרש בין מע"מ העסקאות ומע"מ תשומות. מדווח כל חודש או חודשיים את מחזור העסקאות למס הכנסה לצורך תשלום מקדמות מס הכנסה. מעביר הצהרה של ההכנסה החייבת לביטוח לאומי לצורך קביעת התשלום השוטף, את ההצהרה ניתן לשנות בהתאם לשינוי בהכנסה החייבת. במידה ומעסיק עובדים, נידרש לפתוח תיק ניכויים ולדווח על המשכורות ששולמו. חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה עד ה- 30 באפריל עבור השנה שחלפה.

חברה בע"מ

חברה היא ישות משפטית ניפרדת מבעלי המניות (בשונה מעוסק) הפועלת על-פי שיקולים עסקיים במטרה להפיק רווחים. לצורך הקמת חברה נידרש לפחות בעל מניות אחד ולא יותר מ- 50 בעלי מניות. בהתאם לחוק החברות חייבת חברה (בשונה מעוסק) למנות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדו"חות השנתיים שלה. הקמתה של חברה מצריכה רישום אצל רשם החברות, הפועל במסגרת משרד המשפטים. בעת הרישום ובכל שנה נידרשת החברה לשלם אגרה לרשם החברות.

דיווח

כמו עוסק מורשה מדווח למע"מ כל חודש או חודשיים את מחזור העסקאות, וכן את המע"מ שגבה מלקחותיו (מע"מ העסקאות), בניכוי המע"מ אשר קיזז בגין רכישות והוצאות מוכרות (מע"מ תשומות). הסכום לתשלום או החזר הינו ההפרש בין מע"מ העסקאות ומע"מ תשומות. מדווח כל חודש או חודשיים את מחזור העסקאות למס הכנסה לצורך תשלום מקדמות מס הכנסה. חייב בפתיחת תיק ניכויים ולדווח על המשכורות ששולמו. אחת לשנה, חברה חייבת להגיש לרשם החברות דין וחשבון שנתי ולדווח על שינויים שונים. חייב בהגשת דוח שנתי ודוחות כספיים למס הכנסה עד ה- 31 במאי עבור השנה שחלפה.

האם כדאי לעבור מעוסק מורשה לחברה בע"מ?

השיקול האם לעבור מעוסק לחברה הינו מעמיק ויש לענות על מספר שאלות כגון כמה עובדים מועסקים, האם הרווח החודשי הוא גבוה וכו' וזאת על מנת לבצע בחינה של תוצאות המס ובהתאם להגיע למסקנה מה עדיף עבור הנישום תוך מיקסום הרווחיות. צרו איתנו קשר ונשמח לעזור.

אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי יצירת קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה
נחזור אלייך בהקדם!