פורום רואה חשבון עבורך

עמוד הבית » פורום רואה חשבון עבורך

פורום רואה חשבון

ברוכים הבאים למשרדו של אדי גוטסמן רואה חשבון. פורום רואה חשבון הינו המקום שלכם לקבל תשובות לשאלות כלליות כדי שתוכלו להתנהל בצורה נכונה מול רשויות המס ולדעת את זכויותיכם.

כללי

ניהול ספרים, תיעוד ומידע חשוב

כן. בדוח השנתי למס הכנסה יש לדווח על כל מקורות ההכנסה.

על מנת להגביר את גביית המיסים, מס הכנסה מורה ללקוחות שלך לנכות ממך מס במקור.

את המס במקור מנכים מהחשבונית שהוצאת מהסכום כולל מע"מ. את המס במקור הלקוח שלך יעביר למס הכנסה, ובסוף השנה תקבל מהלקוח אישור על סכום זה. המס במקור הוא על חשבון המס השנתי.

פטור המלא הכוונה היא שהלקוח שנידרש לבצע ניכוי במקור (בדרך כלל גופים גדולים) יעביר לך את כל סכום החשבונית ואילו במידה ויש לך פטור חלקי, הלקוח יעביר לך את חלק מההכנסה (בהתאם לפטור) והחלק הלא פטור יועבר ישירות לפקיד השומה על חשבון המס השנתי.

בכל בית דפוס ישנם דוגמאות רבות למסמכי תיעוד הפנים. בנוסף, ישנם תוכנות רבות שניתן להפיק מהם תיעוד פנים ממוחשב.

עלייך לשמור את מסמכי תיעוד הפנים במשך 7 שנים.

חוזי רכישה ומכירה של מקרקעין יש לשמור ללא הגבלת זמן.

הקמת עסק/חברה

מסמכים שצריך לצורך הקמת עסק, הבחנה בין עוסק פטור/מורשה וחברה בע"מ

השאלה ששאלת קשורה באופן ישיר לתחזית מחזור העסקאות בשנת המס. כך לדוגמא אם מחזור העסקאות בשנת 2023 צפוי להיות מעל התקרה של עוסק פטור, כלומר מעל 107,692 ש"ח וכן אתה לא נמנה כאחד מנותני השירותים שמחויב להיות עוסק מורשה, אזי מומלץ להתחיל כעוסק פטור ועם גדילת העסק לשנות סיווג של התיק בהתאם לעוסק מורשה או חברה.

לרשויות המס (מע"מ ומס הכנסה) וביטוח לאומי.

במידה ומדובר בעוסק פטור, ניתן היום לפתוח תיק ברשויות המס דרך היישום החדש של רשות המסים. הרחבנו בנושא זה במאמר כאן. אולם עוסק פטור שמעוניין לפתוח תיק בתחנת מע"מ וכן עוסק מורשה/חברה נידרשים להגיש לתחנת מע"מ הקרובה למגוריהם ולמלא טופס לפתיחת תיק במס ערך מוסף טופס 821 ולאחר פתיחת התיק במע"מ נפתח תיק במס הכנסה באמצעות טופס 5329. במקביל יש לגשת למוסד לביטוח לאומי הקרוב למגוריך לצורך פתיחת תיק עצמאי.

ניתן לחסוך זמן ולהנות משירות של פתיחת תיקים מהיר ומקצועי במשרדנו, לחץ כאן לפתיחת פניה.

פתיחת תיק עוסק מורשה/עוסק פטור בתחנת מע"מ מבוצע באופן מיידי וכן גם בביטוח לאומי. התיק במס הכנסה בדרך כלל נפתח לאחר מספר ימים ממועד פתיחת התיק במע"מ. לעיתים כתוצאה מעומס ברשות המסים פתיחת התיק לוקחת בין 1-2 ימי עסקים.

במידה ותבחרו בשירותינו לפתיחת תיקים, אתם כאמור מוזמנים אלינו למשרד ואנחנו נעקוב אחרי פתיחת התיקים על לסיום פתיחת התיקים- תהליך זה לוקח בין 1-3 ימי עסקים כתלות בעוסק של רשות המסים.

הנהלת חשבונות והוצאות מוכרות

אילו הוצאות ניתן להכיר בעסק, מועד דיווח שוטפים למע"מ

ניתן להכיר רק בהוצאות הכרחיות לייצור הכנסה וכן שנותן השירות/מוצר העביר אלינו חשבונית מס במקור או ששלח אלינו חשבונית מס חתומה דיגיטלית, יש לשמור את הקובץ ולהדפיס את חשבונית המס הממוחשבת ולשמור את כל המסמכים בקלסר לצורך הכנת החומר להגשת דוחות מע"מ ודוח שנתי למס הכנסה. יש לשים לב כי אכן קיבלנו חשבונית מס מקור ולא צילום מסך. חריגים לכך הם במידה וקיבלנו שירות מעוסק פטור, נכיר בהוצאה בהתאם לקבלה.

לכל תחום עיסוק ניתן להכיר בהוצאות עסקיות שונות כך לדוגמא למאמן כושר אישי ניתן להכיר בהוצאות רכישת משקולות ומזרוני אימון ולעומת זאת חשמלאי לא יוכל לדרוש כהוצאה עסקית על הוצאות אלו.

מקובל לדרוש חלק יחסי מהוצאות, כלומר אם המשרד שלנו הוא חדר מתוך דירה בת 4 חדרים אזי ניתן להכיר ב- 25% מתוך הוצאות חשמל, ארנונה וועד בית.

הוצאות שכירות מוכרות במידה ולמשכיר ישנו פטור מניכוי מס במקור עבור דמי שכירות ובמידה ואין פטור יש לנכות מס במקור כדי שההוצאה תהיה מוכרת. על השוכר לקבל חשבונית מס מבעל המשרד ולדווח על ההוצאה באמצעות תיק ניכויים. במידה אין לשוכר תיק ניכויים, יש לפתוח תיק ניכויים ולדווח על התשלומים ששולמו למשכיר גם אם לא נוכה מס במקר.

הוצאה הכרוכה בייצור הכנסה, מותרת בניכוי, למעט יוצאים מין הכלל. לכל עסק ישנם הוצאות מוכרות שנקבעות על פי סוג העסק.

ככל שההוצאות המוכרות יהיו גבוהות יותר, כך הרווח לצורך מס יהיה נמוך יותר, ולכן תשלם פחות מיסים.

ישנן הוצאות אף על פי שהן הוצאו לצורך ייצור הכנסה, מס הכנסה לא מכיר בהן באופן מלא, כגון:

 • טלפון נייד או נייח בעבודה מהבית
 • אחזקת רכב
 • נסיעות לחול
 • כיבוד קל בבית העסק

החלק הלא מוכר של הוצאות אלו יגדיל את הרווח לצורך מס.

ניתן להכיר בתרומה רק למוסדות ציבוריים שקיבלו אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וכן סכום התרומה המינימלי הינו 200 ש"ח לשנת מס (נכון לשנת 2023).

מס הכנסה מכיר בהוצאות לצורך יצור ההכנסה, לכן אם יש לך הוצאות עסקיות תוכל לקזז אותם מההכנסות שלך, וכך הרווח שלך לצורך מס יהיה נמוך יותר.

ככל שהרווח נמוך יותר כך תשלם פחות מס הכנסה ובעקיפין גם פחות בטוח לאומי.

בנוסף לכך פקודת מס הכנסה מכירה בתשלומים שונים לקופות גמל ותוכניות פנסיה, כך שבמידה ותפקיד בהם כסף תוכל לקבל הטבות מס נוספות.

על מנת לערוך את הדוח השנתי למס הכנסה יהיה עליך להעביר למשרדנו אישורים שונים מקרן הפנסיה, קופת הגמל וקרן ההשתלמות.

במידה ואתה משתמש ברכב לצורך העסק גם את מד הקילומטר של הרכב וכן כל ההוצאות שטרם העברת עבור שנת המס.

הרשימה המדויקת תועבר אליך לקראת סוף השנה.

יש לצלם את העתק החשבונית שנשארה אצלך בפנקסלחתום עליה נאמן למקור ולשלוח ללקוח.

רשום מבוטל על החשבונית שדילגת, ושרטט שני קווים, על מנת שיהיה ברור שהחשבונית בוטלה. עבור לחשבונית הבאה אחריה.

לדוגמא בהנחה שמחיר המוצר או שירות שלך הוא 3,000 ₪ לפני מע"מ.

בצע את החישוב הבא- כפול את מחיר השירות ב- 17%, דהיינו 3000*0.17 = 510 ש"ח

כלומר המע"מ שאתה צריך להוסיף לחשבונית הוא 510 ₪.

מחיר המוצר\שרות כולל מע"מ הוא 3,510 ₪

דוח שנתי

אילו מסמכים צריכים לשמור לצורך הכנת הדוח השנתי למס הכנסה

על מנת להכין את הדוח השנתי למס הכנסה צריך להכין קלסר מסודר של כל החומר בשנת המס הכולל בין היתר העתקים של כל חשבוניות מס שהפקת ללקוחותיך (לעוסק פטור מצרפים את הקבלות) כל חשבוניות מס מקוריות שקיבלת מנותני שירותים/מוצרים והעתקים של תשלומים שביצעת לרשויות המס במהלך השנה.

בנוסף לצרף את החומר הבא:

 1.  אישור לצרכי מס חשבונות בנקים (טופס 867).
 2. טופסי 106 וכן טופס 161 במידה והתקבלו פיצויים בשנת המס.
 3. אישורים מקופות גמל/קרנות התשתלמות/ביטוחים על הפקדות עצמאיות (שלא בוצעו על ידי המעסיק אלא באופן עצמאי על ידך או על ידי בת הזוג.
 4. רשימת מלאי מעודכן לסוף שנה.
 5. פרטים על הרכב ששימש בשנת המס (קילומטר סוף שנה, רישיון רכב, ביטוחים וטיפולים)
 6. במידה והיו הכנסות אחרות (פרט להכנסה מעסק וממשכורת), יש לצרף אישורים על הכנסות נוספות במידה ורלוונטי, כגון תקבולים מביטוח לאומי, הכנסות משכר דירה וכו'
 7. קבלות מקוריות למוסד מוכר (סעיף 46).
 8. אישורים נוספים כגון גמלאות, קרוב נטול יכולת, זכאות לתואר וכו'.

מס הכנסה מכיר בהוצאות לצורך יצור ההכנסה, לכן אם יש לך הוצאות עסקיות תוכל לקזז אותם מההכנסות שלך, וכך הרווח שלך לצורך מס יהיה נמוך יותר.

ככל שהרווח נמוך יותר כך תשלם פחות מס הכנסה ובעקיפין גם פחות בטוח לאומי.

בנוסף לכך פקודת מס הכנסה מכירה בתשלומים שונים לקופות גמל ותוכניות פנסיה, כך שבמידה ותפקיד בהם כסף תוכל לקבל הטבות מס נוספות של זיכוי עד 35% מגובה ההפרדה ששולמה בשנת המס.

בעקבות פס"ד קלס, ניתן לדרוש חישוב נפרד לבני זוג העובדים ביחד בעסק, במידה ועומדים בתנאים הבאים (סעיף 66ד). 

 1. השכר של בן/בת הזוג או בן המשפחה צריך לשקף את העבודה עבורה הוא משולם. למשל, אם הנך מעסיק את בת זוגך בעסק שבבעלותך בעבודת מזכירות, יש לשלם לבת זוגך שכר דומה לשכר שהיית משלם למועסק/ת אחר/ת שהיית לוקח במקומה, שאינו/ה מקורב/ת אליך.
 2. מדובר במשרה נחוצה – בהמשך לדוגמה הקודמת , אם בת הזוג לא היתה מועסקת בחברה כמזכירה , אז בטוח שהייתם מעסיקים עובד/ת חיצוני/ת אחר/ת במקומה.
 3. העבודה אינה בבית המגורים, אלא אם כן עיקר הפעילות העסקית היא בבית המגורים. 

בנוסף, עמידה בתנאים נוספים ככל עובד רגיל אחר בעסק, כלומר: הסכם העסקה, תשלום שכר בפועל באמצעות שיק או העברה בנקאית, קרן פנסיה, דיווח נוכחות, הכרות עם עובדי העסק הלקוחות, הספקים, השתלמויות מקצועיות בחברה וכדומה.

כלומר ניתן להוציא תלוש משכורת לבעל או האישה בהתאמה (כמובן שלשם כך, יש לפתוח תיק ניכויים). אפשרות נוספת היא לחלק רווחים כמו שעושים בשותפות. כך לדוגמא בני זוג שהבעל מהנדס ובת הזוג אדריכלית מחלקים 67% ו- 33% בינהם או 50% לכל אחד בהתאמה לתרומת ההכנסה שכל אחד מבני הזוג.

החזר מס לשכירים

תיאום מס החזרי מס וטפסים נדרשים לצורך בקשת החזר

מי שעבד במספר מקומות עבודה באותה שנת המס, עובדים שמקבלים עמלות על הכנסות בנוסף לשכר הרגיל, עובדים שעתיים, עובדים שעבדו במהלך שנת המס רק במחלק מהשנה הם המקרים השכיחים ביותר. אולם מניסיון עולה כי גם עובדים שכירים עם שכר קבוע זכאים להחזר. 

אתם מוזמנים לפנות אלינו שנעשה בדיקה עבורכם ללא התחייבות.

לצורך בדיקת זכאות להחזר מס צריך להעביר אלינו את הפריטים הבאים.

 1. צילום תעודת זהות וספח פתוח של שני בני הזוג.
 2. טופסי 106 של שני בני הזוג. במידה ואחד מבני הזוג קיבל פיצויים אזי לצרף גם טופס 161.

אנו נבצע סימולציה של תשלומי המס ונחזור אליכם בהקדם עם המידע האם יש זכאות להחזר מס.

שכיר העובד בשני מקומות עבודה או יותר חייב לבצע תאום מס– במידה ולא יבצע תיאום המעסיק ינכה מס בשיעור המקסימלי.

כדי להימנע מניכוי מס מקסימלי, יש לבצע את התיאום כאמור. משמעות התיאום הינו קבלת מס קבוע מפקיד שומה לצורך ניכוי מס הכנסה ממקום/ות העבודה הנוסף/ים. חשוב לבדוק בתחילת שנה העוקבת זכאות להחזר מס, מה שמצוי במקרים בהם עובד מועסק ביותר ממקום עבודה אחד.

דגשים למילוי את טופס 101:

סעיף א'- ממולא על ידי המעסיק.
סעיף ב' – אנו נכתוב את הפרטים האישיים
סעיף ג' – נרשום את כל הילדים שטרם מלאו להם גיל 19.
סעיף ד' – מסמן איזה סוג משרה מדובר אצל המעסיק הנוכחי (על פי רוב המעסיק אומר לך או מסמן עבורך).
בסעיף ה'- במידה ואתה עובד בשנת המס רק במקום עבודה אחד (מעסיק אחד) ויש לך הכנסה מעסק או שאין לך הכנסה מעסק, אתה מסמן אין לי הכנסות אחרות. אולם במידה ואתה עובד בשני מקומות עבודה או יותר (יותר משני מעסיקים), אזי אתה צריך לסמן "יש לי הכנסות אחרות…" וכן את סוג ההכנסה (משכורת חודש/משכורת חלקית וכו').

חשוב– במידה ומועסקים ביותר ממקום עבודה אחד, חובה לעשות תיאום מס- אפשר לעשות את זה באתר של רשות המסים וכן תיאום ביטוח לאומי באתר ביטוח לאומי.

כתיבת תגובה

אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי יצירת קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה
נחזור אלייך בהקדם!