מאמרים

ניכוי משכר העובד- רשימת ניכויים

במאמר זה נציג את רשימת הניכויים אותם ניתן לנכות משכר העובד ונתייחס לשכרו האחרון של העובד. אם ברצונכם לקבל מידע נוסף בנושא ניכויים משכר או שאתם זקוקים לסיוע מקצועי במשרדו של אדי גוטסמן נשמח לשרת אתכם.

כידוע, העובד והמעסיק אינם שווים, מאחר והמעסיק הוא זה שמשלם לעובד משכורת מדי חודש.

המחוקק, אפוא, שואף למנוע מצב שבו מעסיק יגבה כספים משכרו של העובד באופן שאינו מותר בחוק, לעיתים מחוסר מידע מדויק ,ולכן ישנן הנחיות ברורות על ניכוי משכר העובד.

להלן רשימת הניכויים המותרים בניכוי שכר העובד :

1.ניכויי חובה על פי חוק

– כגון ביטוח לאומי, מס הכנסה, ביטוח בריאות.

2.תשלומים לארגון עובדים (כגון דמי חבר)

שיש לנכותם מן השכר על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה או שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.

3.תרומות

– שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.

4.תשלומים לקופת גמל

 – ניתן לנכות משכרו של עובד את חלקו בתשלומים לקופת גמל, אלא אם העובד הודיע למעסיק בכתב על התנגדותו לניכוי חלקו בתשלומים לקופת הגמל.

5.קנס

– קנס שהוטל על העובד על-פי חוק או הסכם קיבוצי (כגון קנס בגין עבירת חניה לרכב חברה שהעובד נהג בו). מעסיק יכול לנכות קנס מעובד על עבירת משמעת רק כאשר יש הסכם קיבוצי המאפשר לו לעשות זאת.

6.חוב

  1. במהלך יחסי עבודה ניתן לנכות חוב משכרו של העובד רק אם קיימת התחייבות בכתב מהעובד למעסיק ובתנאי שהסכום שינוכה משכר העובד על חשבון החוב לא יהיה גבוה מרבע מהשכר (למשל בגין הלוואה, ניכוי בסכום שאינו יותר מרבע משכר העבודה).
  2. בסיום יחסי העבודה, רשאי המעסיק לנכות משכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו. על פי הפסיקה, הכוונה לחוב אשר אינו שנוי במחלוקת (היעדר המחלוקת נוגעת הן לעצם החוב והן לגובהו), שהרי לא יעלה על הדעת שהמעסיק יעשה דין לעצמו ויחליט כישר בעיניו כמה לנכות משכרו של העובד.
   להלן דוגמא: עובד מועסק במסעדה ומשתכר 10,000 ש"ח לחודש. לרגל אירוע, לקח העובד מהמסעדה בחודש מאי 2022, הלוואה בסכום כולל של 8,000 ש"ח. מהו הסכום המרבי שניתן יהיה לקזז לעובד כ"חוב" משכרו?
   תשובה2,500 ש"ח= 25%*10,000 ש"חשניתנו לעובד על חשבון שכרו, בתנאי שהמקדמות אינן עולות על שכר עבודה בעד 3 חודשאם המקדמות עולות על שכר עבודה ל- 3 חדשים, ניתן לנכות את המקדמות בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו לכך בכתב והסכום שינוכה לא יהיה גבוה מרבע מהשכר

   7. מקדמות-

  3. בסיום יחסי העבודה, יכול המעסיק לנכות משכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, כולל מקדמות ובלבד שהסכום אינו שנוי במחלוקת.
   להלן דוגמא: עובד משתכר 8,000 ש"ח לחודש. הוא קיבל מקדמה על סך 16,000 ש"ח. בכמה תשלומים ניתן לקזז משכרו את המקדמה?
   תשובה: ניתן לקזז את מלוא המקדמות מהשכר במשך שלושה חודשים ראשונים ולכן במקרה זה המקדמה תקוזז בשני תשלומים.
   משכורת חודשית-8,000 ש"ח.
   מקדמה- 16,000 ש"ח.
   חישוב-
   חודש ראשון- 0=8,000-8,000
   חודש שני- 0=8,000-8,000
  4.  שכרו האחרון של עובד שהסתיימה עבודתו- ניכוי חוב

בסיום יחסי העבודה רשאי המעסיק לנכות את יתרת החוב המוסכמת של העובד מכל התשלומים שהוא חייב לעובד עקב סיום יחסי העבודה ביניהם, כגון: פדיון דמי הבראה, פדיון חופשה ופיצויי פיטורים המשולמים ישירות ע"י המעסיק. (לא ניתן לנכות חוב מפיצויי פיטורים המשולמים דרך קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים)

כמו כן, בסיום יחסי העבודה, רשאי המעסיק לנכות משכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות, ובלבד שהחוב הוא בסכום קצוב, מוכח ושאינו שנוי במחלוקת.

אין צורך בהסכמה בכתב של העובד וניתן לנכות את מלוא החוב, גם אם הוא גבוה מרבע מהשכר.

להלן מצורף קישור לחוק הגנת השכר.

אם ברצונכם לקבל מידע נוסף בנושא ניכויים משכר או שאתם זקוקים לסיוע מקצועי במשרדו של אדי גוטסמן נשמח לשרת אתכם.

 

חיפוש

מאמרים נוספים

זכאות דמי לידה בעקבות הכשרה מקצועית

יולדת אשר עברה הכשרה מקצועית, תקופת הלימודים עשויה להיחשב כתקופת אכשרה בבדיקת זכאות לדמי לידה אם עבדה כשכירה או כעצמאית במשך 30 יום רצופים לפחות עד היום הקובע.
דמי הלידה מחושבים לפי ההכנסה של היולדת כשכירה או עצמאית ב- 3 החודשים המלאים או ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה – הגבוהה מביניהם.

הפקת טופס 106 לעובדים

שירות חדש באתר רשות המסים, החל מה- 6/7/2023, ניתן להפיק טופסי 106 עד 6 שנים אחורה באופן עצמאי ללא צורך לבקש מהמעסיק.
המהלך מהווה הקלה משמעותית בתהליך הגשת בקשות להחזר מס ויתרום למיצוי הזכויות של הזכאים

חיסכון פנסיוני לעצמאים 2023

במאמר זה נדון בשאלה אילו עצמאיים מחויבים להפקיד לחסכון פנסיוני ובאיזה שיעור מההכנסה החייבת בשנת 2023. נדון גם מהן הטבות המס לעצמאים שהפקידו וניתן טיפים נוספים

שלחו אלינו הודעה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ההודעה נשלחה בהצלחה
נחזור אלייך בהקדם!

אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי יצירת קשר