מאמרים

חיסכון פנסיוני לעצמאים 2023

במאמר זה נדון בשאלה אילו עצמאיים מחויבים להפקיד לחסכון פנסיוני ובאיזה שיעור מההכנסה החייבת בשנת 2023. נדון גם מהן הטבות המס לעצמאים שהפקידו וניתן טיפים נוספים

נכון לשנת 2023 עצמאי יחויב להפקיד לחיסכון פנסיוני (לקופת גמל לקצבה) תשלומים מהכנסתו החייבת בהפקדה, בשיעור של 4.45% על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ובנוסף לכך, בשיעור של 12.55% על חלק השכר שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק, אך אינו עולה על השכר הממוצע במשק.

שיעורים אלה מסתכמים לכדי הפקדה אפקטיבית של כ-8.5% מהשכר הממוצע במשק.

מהי אוכלוסיית היעד והתנאים המקדימים לחיסכון פנסיוני ?

עובד עצמאי אשר עונה על שני התנאים הבאים:

 1. הוא בין הגילאים 21-60.
 2. הוא רשום כעוסק במס ערך מוסף לפחות 6 חודשים.

מועד ההפקדה-

לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.

כמו כן, חלק מסכום ההפקדה ייוחס למרכיב חיסכון למצב אבטלה.

על מי לא חלה חובת הפקדה לחיסכון פנסיוני לעצמאי-

 1. טרם מלאו לו 21 שנים.
 2. הינו מעל גיל 60 (גיל פרישה מוקדמת).
 3. טרם חלפו שישה חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה כעוסק לפי סעיף 52 לחוק מס ערך מוסף.
 4. עצמאי שביום תחילתו של החוק (1.1.17) מלאו לו 55 שנים.
 5. עצמאי שמועסק במקביל גם כשכיר במקום עבודה מסוים, צריך להפקיד בעצמו לביטוח הפנסיוני, רק אם הסכום שמופרש עבורו כשכיר (הפרשות המעסיק והפרשות העובד) נמוך מהסכום שעליו להפריש כעצמאי בגין הכנסותיו מהעסק, ועד לסכום זה.

הטבות מס לעצמאים שהפקידו כספים לביטוח פנסיוני

עצמאי המפקיד כספים לביטוח פנסיוני זכאי לעד 16.5% זיכוי במס הכנסה ששולם ועד לגובה התקרה הקבוע בחוק. הטבות מס ניתנות גם עבור הפקדות בסכומים ובשיעורים הגבוהים משיעורי ההפקדות המינימליות שפורטו לעיל.

ההטבות יינתנו רק עבור השנה שבה הופקדו הכספים בפועל לביטוח הפנסיוני. לכן חשוב לוודא שהכספים מגיעים אל הגוף הפנסיוני שאצלו מתנהל החיסכון הפנסיוני לפני סוף חודש דצמבר.

ומה לגבי ביטוח לאומי?

 • הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני עשויות להקטין את גובה "ההכנסה החייבת" גם לצורך התשלומים למוסד לביטוח לאומי.
 • עצמאי שהפקיד סכומים לביטוח פנסיוני ובחר לקבל עבורם הטבת "ניכוי" (עד התקרה המזכה), ייהנה מהפחתה גם בגובה דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור שיכול להגיע ל-17.83% מתוך הסכום שהופקד לביטוח הפנסיוני ושהוכר לצורך הטבת הניכוי ממס הכנסה.

ומענק עבודה?

ההפקדה לביטוח פנסיוני לא משפיעה על הזכאות למענק עבודה.

מי שהכנסתו לפני ההפקדה לביטוח הפנסיוני הייתה גבוהה מדי ולכן לא היה זכאי למענק, לא יוכל ליהנות מהמענק על ידי הפקדה לביטוח פנסיוני.

לסיכום, כמה נקודות חשובות בנוגע לחיסכון פנסיוני:

 • עצמאי רשאי להפקיד סכומים נוספים לביטוח פנסיוני מעבר לסכומים הקבועים בחוק, ובכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו (ואת קצבת הפנסיה) וליהנות מהטבות מס נוספות.
 • חשוב לברר את תנאי הביטוח הפנסיוני, ובכלל זה את גובה דמי הניהול שהגוף הפנסיוני גובה מהחוסכים.
 • חשוב לבחור את אפיק ההשקעה שבו יושקעו הכספים שהחוסך מפקיד לקרן.
 • בנוסף רשאי עצמאי להפקיד תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים, וליהנות מהטבות מס נוספות.

אם ברצונכם לקבל מידע נוסף בנושא זה ואחרים, במשרדו של אדי גוטסמן נשמח לסייע לכם.

חיפוש

מאמרים נוספים

זכאות דמי לידה בעקבות הכשרה מקצועית

יולדת אשר עברה הכשרה מקצועית, תקופת הלימודים עשויה להיחשב כתקופת אכשרה בבדיקת זכאות לדמי לידה אם עבדה כשכירה או כעצמאית במשך 30 יום רצופים לפחות עד היום הקובע.
דמי הלידה מחושבים לפי ההכנסה של היולדת כשכירה או עצמאית ב- 3 החודשים המלאים או ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה – הגבוהה מביניהם.

הפקת טופס 106 לעובדים

שירות חדש באתר רשות המסים, החל מה- 6/7/2023, ניתן להפיק טופסי 106 עד 6 שנים אחורה באופן עצמאי ללא צורך לבקש מהמעסיק.
המהלך מהווה הקלה משמעותית בתהליך הגשת בקשות להחזר מס ויתרום למיצוי הזכויות של הזכאים

נקודת זיכוי נוספת להורים שנת 2023

מליאת הכנסת אישרה הארכת תוקפה של הטבת המס המעניקה נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 6 – 12 עד סוף שנת 2023.
החקיקה שאושרה קובעת כי הורים לילדים שמלאו להם 6 שנים לפחות במהלך שנת המס 2023 אך לא מלאו להם 13 שנים במהלך שנת-מס זו ייהנו מנקודת זיכוי נוספת במס.

שלחו אלינו הודעה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ההודעה נשלחה בהצלחה
נחזור אלייך בהקדם!

אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי יצירת קשר