מאמרים

שלבים בהקמת חברה בע"מ

מהם השלבים הנדרשים בעת החלטה על הקמת חברה בע"מ

כאשר אנו שוקלים להתחיל פעילות של חברה בע"מ לרוב אנו מתלבטים בין ניהול כחברה בע"מ לבין עוסק מורשה. לכאורה השאלה היא פשוטה.

אך יש לבחון את הנושא היטב בהתאם לחוקים ולתקנות ומה נכון יותר מבחינת הצורה העסקית והמשפטית.

דבר זה נובע מכך שלשיקול ישנן השלכות גם כלכליות ומיסויות, כגון עלות הניהול של חברה הוא יקר יותר לעומת עוסק מורשה ומצד שני ניתן להנות מתשלום מס חברות במקום מס שולי.

שלבים בהקמת חברה בע"מ

חברה בע"מ-רשם החברות

בשלב הראשון אנו נדרשים להקים את הישות ברשם החברות. להלן המסכמים אשר יש להגיש לרשם החברות לצורך ההקמה.

 • טופס בקשה לרישום חברה – הכולל פרטים ונתונים לגבי כתובתה, מטרת ההתאגדות ההון שברשותה וכו'.
 • טופס הגשת מסמכים – כולל שמות חלופיים לחברה למקרה בו השם שנבחר קיים ותפוס ע"י חברה אחרת.
 • תקנון.
 • הצהרת דירקטורים – כל חברה חייבת במינוי דירקטור אחד לפחות.
 • הצהרת בעלי מניות – שכל אחד מהם כשיר להחזיק במניות של החברה.

מס ערך מוסף בחברה בע"מ

בשלב השני, לאחר שהיישות הוקמה וקיבלנו מספר חברה (ח.פ) אנו נפתח תיק במס ערך מוסף ובמס הכנסה.

יש לגשת למשרד רשות המסים הקרוב למיקום העסק ולהצטייד בחומר להלן:

 • טופס 821.
 • מסמך מאושר על ידי עורך דין של פרוטוקול מינוי מנהלים ופרוטוקול זכויות חתימה בחברה.
 • תעודת זהות כולל הספח של בעלי השליטה החברה.
 • מסמך מהבנק המאשר בעלות על חשבון בנק הכולל פרטי החשבון או צילום של המחאה מבוטלת של החברה.
 • במידה והפעילות העסקית מתבצעת בנכס מקרקעין יש להצטייד בצילום חוזה שכירות.

בסיום התהליך נקבל תעודת "עוסק מורשה".

מס הכנסה וניכויים בחברה בע"מ

בשלב השלישי יש להודיע לפקיד השומה האזורי בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק.

להלן רשימת הטפסים והאישורים שיש להביא בעת פתיחת תיק במס הכנסה:

 • טופס 4436.
 • תעודת זהות כולל הספח של בעלי השליטה בחברה.
 • מסמך מהבנק המאשר בעלות על חשבון בנק הכולל פרטי החשבון או צילום של המחאה מבוטלת של החברה.

יש לזכור לסמן בטופס 4436 לצורך פתיחת תיק ניכויים לתשלום שכר לבעלי החברה ולעובדיה.

אין צורך לגשת לביטוח לאומי לצורך פתיחת תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי, הפעולה מבוצעת אוטומטית.

ניהול ספרים בחברה בע"מ

חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד.

פרטים נוספים על המסמכים, הרשומות והספרים שעליך לנהל על פי הענף העסקי אליו אתה משתייך והיקף פעילותך העסקית ניתן לקבל במשרדנו.

יש לרשום כל תקבול בספרים מיד עם קבלתו ולשמור את ספרי הנהלת החשבונות 7 שנים וכל מסמך אחר בעל חשיבות.

תשלום מקדמות ודיווחים שוטפים

לאחר פתיחת התיק ישלח פנקס מע"מ ופנקס מקדמות למס הכנסה שבאמצעותם תוכל לדווח על מחזור עסקאותיך מיום הפעלת החברה ,ולשלם מס על פי השיעור שיקבע בפנקס.

אם הנך סבור/ה ששיעור המקדמה שנקבע לך גבוה מדי, הנך זכאי/ת לפנות למשרדנו בבקשה מנומקת להקטנתו.

דרך נוספת לתשלום המס המגיע ממך היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לך לקוחות העסק.

יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לך. במידה ושיעור המס המנוכה גבוה מדי הינך רשאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו.

סכום המס שנוכה במקור ניתן להפחתה מהסכום שהינך חייב/ת לשלם כמקדמה.

העסקת עובדים

כאמור חברה הינה יישות משפטית נפרדת מבעליה ובשונה מעוסק, מוציאה תלוש שכר לבעלי המניות וכן לשאר עובדי החברה.

מדי חודש יש לדווח על המשכורות לביטוח לאומי ומס הכנסה ולהעביר את התשלום באמצעות הבנק או הפנקס.

ביקורת דוחות כספיים

בהתאם לחוק חברות, נדרשת החברה למנות רואה חשבון מבקר לצורך חוות דעת על דוחות הכספיים.

חברות נדרשות להגיש את דוחות המס עד ליום 30 במאי של השנה העוקבת.

סגירת חברה בע"מ

החלטת לסגור את עסקך או לחדול מלעסוק במשלח ידך – עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה אצלו מתנהל תיקך, שאם לא כן ימשיך פקיד השומה לראות בך נישום פעיל על כל המשתמע מכך.

עם קבלת ההודעה יודיע לך פקיד השומה על כל ההליכים שעליך לבצע על מנת לאפשר סגירת תיקך במס הכנסה.

למדריך פתיחת תיק לעצמאי לחץ כאן.

אנו נשמח לסייע לכם בקבלת שירותים עבור עוסק מורשה ופטור. צרו קשר ללא התחייבות.

חיפוש

מאמרים נוספים

זכאות דמי לידה בעקבות הכשרה מקצועית

יולדת אשר עברה הכשרה מקצועית, תקופת הלימודים עשויה להיחשב כתקופת אכשרה בבדיקת זכאות לדמי לידה אם עבדה כשכירה או כעצמאית במשך 30 יום רצופים לפחות עד היום הקובע.
דמי הלידה מחושבים לפי ההכנסה של היולדת כשכירה או עצמאית ב- 3 החודשים המלאים או ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה – הגבוהה מביניהם.

הפקת טופס 106 לעובדים

שירות חדש באתר רשות המסים, החל מה- 6/7/2023, ניתן להפיק טופסי 106 עד 6 שנים אחורה באופן עצמאי ללא צורך לבקש מהמעסיק.
המהלך מהווה הקלה משמעותית בתהליך הגשת בקשות להחזר מס ויתרום למיצוי הזכויות של הזכאים

חיסכון פנסיוני לעצמאים 2023

במאמר זה נדון בשאלה אילו עצמאיים מחויבים להפקיד לחסכון פנסיוני ובאיזה שיעור מההכנסה החייבת בשנת 2023. נדון גם מהן הטבות המס לעצמאים שהפקידו וניתן טיפים נוספים

שלחו אלינו הודעה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ההודעה נשלחה בהצלחה
נחזור אלייך בהקדם!

אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי יצירת קשר