מאמרים

מדריך הקמת עסק עצמאי

מתלבטים האם כדאי לפתוח עסק ומהיכן מתחילים? במאמר זה נפרט את השלבים הנדרשים בהקמת עסק עצמאי. נעבור על כל השלבים לסיום תהליך של הקמת עסק עצמאי ובסופו של המאמר נוכל להכיר קצת יותר טוב את הגופים הממשלתיים וכיצד לפנות לכל אחד מהם.

עם תחילת הפעילות בהקמת עסק עצמאי יש לדווח למס ערך מוסף, מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי. הצעד הראשון שמומלץ אך איננו חובה הינו פתיחת חשבון בנק עסקי. השלב השני הינו פתיחת תיק במס ערך מוסף ולאחר מכן פתיחת תיק במס הכנסה.

שלבים לפתיחת עסק עצמאי

שלב ראשון- פתיחת תיק במס ערך מוסף

לצורך פתיחת התיק במע"מ יש להצטייד בחומר להלן.

  • טופס 821.
  • צילום תעודת זהות כולל ספח. אישור על פתיחת חשבון בנק על שמך או צילום של שיק מבוטל מחשבון.
  • העתק חוזה שכירות במידה ורלוונטי.
  • תעודה או רישיון עיסוק.

יש לציין כי גם עוסק פטור מע"מ נידרש לפתוח תיק במס ערך מוסף ,ולדווח על מחזור העסקאות עד ליום 31 בינואר של השנה העוקבת. עוסק מורשה אינו נדרש לדווח למס ערך מוסף על מחזור העסקאות במועד זה.

שלב שני- פתיחת תיק ביטוח לאומי

במקביל לפתיחת התיק במע"מ יש להודיע לביטוח לאומי על עיסוק כעצמאי והרווח הצפוי בעסק. בהתאם להצהרה על הרווח הצפוי יחושבו המקדמות לביטוח לאומי. אולם, במידה והעובד העצמאי עובד מתחת ל- 12 שעות שבועיות והרווח הצפוי הינו מתחת ל- 1,541 ש"ח בחודש נכון לשנת 2019- לא ישלם ביטוח לאומי מעסק אלא יחולו עליו דמי ביטוח לאומי מינימאלי.

שלב שלישי- פתיחת תיק במס הכנסה

לאחר פתיחת התיק במע"מ יש להודיע לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק (מס הכנסה) על פתיחת תיק במס הכנסה באמצעות טופס 5329 לעסקים (עצמאיים ושותפות) או טופס 4436 לחברות ולצרף את הנספחים שצורפו בעת פתיחת תיק במס ערך מוסך- ראה לעיל.

שלב אופציונלי- פתיחת תיק ניכויים והעסקת עובדים

במידה והינך מתכוון להעסיק עובדים או להכיר בהוצאות אחרות החייבות בניכוי מס במקור (כגון שכירות) תידרש לפתוח תיק ניכויים לצורך דיווח, הכרה בהוצאה ותשלום המס. עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל עסקך, לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים ולהעביר את המס שנוכה במקור לפקיד השומה, באמצעות הבנק, מדי חודש. משרדנו יעמוד לרשותך במתן הסברים נוספים ויספק לך פרוט לצורך חישוב ניכוי מס הכנסה מהתשלומים השונים.

ניהול מערכת ספרי החשבונות

על פי הוראות פקודת מס הכנסה חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד. פרטים נוספים על המסמכים, הרשומות והספרים שעליך לנהל על פי הענף העסקי אליו אתה משתייך והיקף פעילותך העסקית ניתן לקבל במשרדנו. יש לרשום כל תקבול בספרים מיד עם קבלתו ולשמור את ספרי הנהלת החשבונות 7 שנים וכל מסמך אחר בעל חשיבות.

תשלומים שוטפים ודיווחים לרשויות המס

לאחר פתיחת התיק יישלח אליך פנקס מע"מ ופנקס מקדמות למס הכנסה וביטוח לאומי שבאמצעותם תוכל לדווח על מחזור עסקאותיך מיום הפעלת העסק, לשלם מס על פי השיעור שיקבע בפנקס, ולשלם מקדמות לביטוח לאומי. אם הנך סבור/ה ששיעור המקדמה שנקבע לך גבוה מדי, הנך זכאי/ת לפנות למשרדנו בבקשה מנומקת להקטנתו. דרך נוספת לתשלום המס היא באמצעות מגנון ניכוי מס במקור מתשלומים שמשלמים לך לקוחות העסק. ישנם לקוחות הנדרשים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לך וזאת במידה ואין לך פטור מניכוי במקור. במידה ושיעור המס המנוכה גבוה מדי הינך רשאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו.

הגשת דוח שנתי למס הכנסה

עצמאיים נדרשים להגיש את דוח המס עד ליום 30 באפריל של השנה העוקבת. משרדנו מנחה את הלקוחות באיסוף המסמכים הנדרשים לצורך עריכה והגשה של דוח נאות למס הכנסה.

סגירת העסק

במידה והחלטת לסגור את עסקך או לחדול מלעסוק במשלח ידך – עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה אצלו מתנהל תיקך- שאם לא כן ימשיך פקיד השומה לראות בך נישום פעיל על כל המשתמע מכך. עם קבלת ההודעה יודיע לך פקיד השומה על כל ההליכים שעליך לבצע על מנת לאפשר סגירת תיקך במס הכנסה.

למדריך הקמת חברה בע"מ לחץ כאן

אנו נשמח לסייע לכם בקבלת שירותים עבור עוסק מורשה ופטור. צרו קשר ללא התחייבות.

חיפוש

מאמרים נוספים

זכאות דמי לידה בעקבות הכשרה מקצועית

יולדת אשר עברה הכשרה מקצועית, תקופת הלימודים עשויה להיחשב כתקופת אכשרה בבדיקת זכאות לדמי לידה אם עבדה כשכירה או כעצמאית במשך 30 יום רצופים לפחות עד היום הקובע.
דמי הלידה מחושבים לפי ההכנסה של היולדת כשכירה או עצמאית ב- 3 החודשים המלאים או ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה – הגבוהה מביניהם.

הפקת טופס 106 לעובדים

שירות חדש באתר רשות המסים, החל מה- 6/7/2023, ניתן להפיק טופסי 106 עד 6 שנים אחורה באופן עצמאי ללא צורך לבקש מהמעסיק.
המהלך מהווה הקלה משמעותית בתהליך הגשת בקשות להחזר מס ויתרום למיצוי הזכויות של הזכאים

חיסכון פנסיוני לעצמאים 2023

במאמר זה נדון בשאלה אילו עצמאיים מחויבים להפקיד לחסכון פנסיוני ובאיזה שיעור מההכנסה החייבת בשנת 2023. נדון גם מהן הטבות המס לעצמאים שהפקידו וניתן טיפים נוספים

שלחו אלינו הודעה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ההודעה נשלחה בהצלחה
נחזור אלייך בהקדם!

אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי יצירת קשר