בס"ד

פנסיה חובה לעצמאיים

ראשי » מאמרים » פנסיה חובה לעצמאיים
-------

ביטוח פנסיוני לעובד עצמאי

החל משנת 2017 בהתאם לחוק ההתעיילות הכלכלית עובד עצמאי חייב להפקיד באופן עצמאי סכומי כסף לצורך חיסכון פנסיוני, בשיעורים המפורטים בערך זה, וזאת עד תום שנת המס.

חובת ההפרשה לפנסיה של עצמאים מתחלקת לשניים:
חלק ראשון – עד למחצית מהשכר הממוצע במשק (נכון לשנת 2019 – 5,137 ש"ח) יחויב בהפרשה של 4.45% לפנסיה.
חלק שני – מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ( נכון לשנת 2019 – 5,137 ש"ח) ועד לגובה השכר הממוצע במשק (10,273) יחויב בהפרשה של 12.55% לפנסיה.

ניתן לראות בטבלה מטה דוגמאות בנוגע לעצמאי שונים בעלי הכנסה חייבת לשנת המס מחולק ב- 12 חודשים

הכנסה שנתית

הכנסה חודשית

עד מחצית השכר הממוצע 4.45%

מעל מחצית השכר הממוצע
12.55%

סה"כ הפקדות לפנסיה

60,000 ש"ח

5,000 ש"ח

231

17

248

90,000 ש"ח

7,500 ש"ח

231

296

527

126,000 ש"ח

10,500 ש"ח

231

644

875

180,000 ש"ח

15,000 ש"ח

231

644

875

הפקדות ביטוח פנסיוני לדוגמא

עצמאי רשאי להפקיד סכומים נוספים לביטוח פנסיוני מעבר לסכומים הקבועים בחוק, וכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני ואת קצבת הפנסיה שלו וכן ליהנות מהטבות מס נוספות.

לאילו גופים ניתן להפקיד את ההפקדות לביטוח פנסיוני

קופות גמל לעצמאים כוללות רכיב חיסכון לצורך קצבה לאחר הפרישה ורכיב של חיסכון למצב אבטלה בלבד. ניתן לשלב בחיסכון הפנסיוני גם ביטוח חיים למקרי נכות (אובדן כושר עבודה) או מוות.

עצמאי שהוא גם שכיר- האם מחויב להפקיד גם כעצמאי?

במידה והכספים שהמעסיק מעביר לקופת הגמל הינם מעל למחויב על פי הנידרש להפקדה באופן עצמאי, אינו נדרש להפקיד באופן עצמאי. כך לדוגמא אם ההפקדות שמעסיק מפקיד לעובד שכיר הינם בסך של 1500 ש"ח לחודש ואילו ההכנסה החודשית הממוצעת הינה בסך של 10,500 ש"ח, כלומר העצמאי נדרש להפקיד 875 ש"ח לחודש בהתאם לחובת ההפרשה החלה על עצמאיים, אינו ידרש להפקיד באופן עצמאי בנוסף להפרשה שמבוצעת על ידי המעסיק.

אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

פרטי יצירת קשר