מאמרים

שווי שימוש ברכב צמוד

כיצד מחשבים שווי שימוש ברכב צמוד והאם זה משתלם לעובד? אילו סוגי הרכבים אשר יש לחשב עבורם את השווי.

שימוש ברכב ממקום העבודה נחשב להטבה, שהרי ניתן להשתמש ברכב זה גם מחוץ לשעות העבודה ולכןיש לזקוף לעובד שווי שימוש ברכב צמוד.

בשל עובדה זו, קבע המחוקק שהעובד צריך לשלם מס על הרכב.

"שווי שימוש" הינו הסכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעסיקו. הסכום הזה הינו השווי הכספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב.

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.

שיעור שווי השימוש החודשי עבור כלי רכב צמודים החל משנת 2011 הוא 2.48%.

הנוסחא לחישוב שווי השימוש הינה :

שיעור שווי שימוש כפול מחיר מתואם כפול הצמדה למדד (מינוס 530 ש"ח לרכב היברידי).

מהו שווי השימוש של עובד שמרוויח 10,000 ש"ח ברוטו בחודש ומחזיק ברכב צמוד שהשווי בגינו הינו 1,000 ש"ח?

העובד ישלם על משכורתו מס כאילו הרוויח 11,000 ש"ח.

כיצד נחשב את שווי ברכב כאשר העובד השתמש בו בחלק מהחודש?

בהתאם להוראות הפקודה, גם חלק מחודש יחשב לחודש ולכן גם בשימוש של ימים בודדים צריך יהיה לחייב את העובד על חודש מלא.

המסקנה היא, כי אין להתחשב באותם ימים שבהם העובד לא עבד בפועל ולא השתמש ברכב כגון ימי מחלה, חופשה, נסיעה לחו"ל וכו'.  כל עוד הרכב נשאר ברשותו של העובד ולא שימש עובד אחר, יש לזקוף לשכרו של העובד שווי שימוש מלא.
רק במידה ועובד אחר השתמש ברכב בתקופה שבה העובד נעדר מעבודתו מכל סיבה שהיא, יהיה ניתן לחלק ביניהם את הזקיפה החודשית, וזאת בהתאם ליחס ימי השימוש ברכב באותו חודש לכל אחד מהם.

על מנת לקבוע את שווי שימוש ניתן להעזר באתר רשות המיסים בקישור המצורף.

סוגי רכבים שיש לחשב עבורם שווי שימוש
על פי תקנות מס הכנסה רכבים שיש לחשב עבורם שווי שימוש הם:
אופנוע שסיווגו L3, רכב שסיווגו M1 ורכב שסיווגו N1, כמשמעותם בתקנות התעבורה, למעט רכב עבודה כמשמעותו בפקודת התעבורה ולמעט רכב תפעולי, בין שבבעלותו של הנישום ובין שלא בבעלותו, ובלבד שמשקלו הכולל המותר פחות מ- 3,500 ק"ג.

על פי תקנה 271א  לתקנות התעבורה, התשכ"א- 1961 –
רכב מסוג 1M הוא רכב להסעת נוסעים שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג, ומשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג ואשר תוכנן, נבנה ויועד להסיע נוסעים.
רכב מסוג N1 הוא רכב מסחרי שמשקלו אינו עולה על 3,500 ק"ג.
אופנוע מסוג L3 הוא אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוחות סוס.

סוגי רכבים שאין לחשב עבורם שווי שימוש
על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה- 1995, אין לחשב שווי שימוש ברכב עבור רכב עבודה ורכב תפעולי כהגדרתם בתקנות התעבורה. רכב עבודה הינו רכב שאינו מיועד להסעת נוסעים, מותקן עליו ציוד עבודה והוא מיועד לביצוע עבודה בלבד.

רכב תפעולי הוא אחד מאלה:
1.  רכב ביטחון המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד, כמו אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל או של צבא הגנה לישראל, רכב לכיבוי שריפות וכו'.
2. רכב שלא הועמד לרשות עובד מסוים והוא משמש את המעסיק במהלך עבודתו, ועם סיום יום העבודה, הרכב נשאר במקום העבודה.

אם ברצונכם לקבל מידע נוסף בנושא שווי השימוש ברכב,במשרדו של אדי גוטסמן נשמח לסייע לכם.

מאמרים נוספים

תזכיר חוק התייעלות כלכלית עוסק פטור (עוסק זעיר) 2023

במאמר זה נציג בקצרה את מסקנות הועדה שהוקמה על ידי מנהל רשות המיסים, שמטרתה המלצה על צעדים אשר ישפרו את הממשקים בין עסקים זעירים לבין רשות המיסים.המודל מורכב משינוי עיקרי בשיטת התרת ההוצאות, בהתבסס על מודל כלכלי. לפי המודל המוצע, עוסקים זעירים יהיו זכאים לנכות מהכנסותיהם שיעור הוצאה נורמטיבי מהמחזור כתחליף לדרישת ניכוי.

הוצאות בפועל.

מדרגות מס הכנסה 2023 וניכויים

שיטת מדרגות המס מאפשרת לאדם לשלם מס הכנסה באופן יחסי לאופן בו הוא משתכר – אדם המרוויח סכומים גדולים ישלם יותר מס מאשר אדם המרוויח מעט. שיטה זו מכונה מס

תקרת עוסק פטור שנת 2023

במאמר זה נציג את תקרת העוסק הפטור לשנת 2022. נתאר מה ניתן לעשות במידה ועברתי את התקרה ונעניק דוגמא למצב זה.

הנהלת חשבונות מיקור חוץ

מהי הנהלת חשבונות מיקור חוץ ומה הם השירותים הניתנים במסגרת זו. נתאר גם את היתרונות בפניה לרואה חשבון במידה וזקוקים לסיוע חיצוני שכזה, ולמי האופציה הזו פחות מתאימה.

שלחו אלינו הודעה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ההודעה נשלחה בהצלחה
נחזור אלייך בהקדם!

אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי יצירת קשר